perjantai 16. syyskuuta 2016

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS


Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on päivättävä ja kirjanpitovelvollisen on se allekirjoitettava. Jos kirjanpitovelvollinen on yhteisö, tilinpäätöksen allekirjoittaa hallitus tai vastuunalaiset yhtiömiehet ja toimitusjohtaja tai muu vastaavassa asemassa oleva henkilö. Kirjanpitolaissa oleva allekirjoitusvaatimus johtuu siitä, että allekirjoituksella sidotaan allekirjoittaja vastaamaan allekirjoituksen oikeellisuudesta.

Tilinpäätösmerkintä tehdään tilinpäätökseen ja se päivätään. Merkinnällä tilintarkastaja todentaa, että
1.      tilintarkastus on suoritettu
2.      tarkastuksen kohteena on ollut merkinnällä varustettu tilinpäätös.
3.      tilintarkastuskertomus on annettu.

Tilinpäätösmerkintä on tilintarkastajan raporttina julkinen.

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on annettava kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuskertomuksella on laissa määritelty muotovaatimus. Ilman allekirjoitusta oleva tilintarkastuskertomus on keskeneräinen eikä sillä ole tilintarkastuskertomuksen oikeusvaikutuksia. Tilintarkastajan allekirjoitus osoittaa, kuka tilintarkastuksen on tehnyt ja sillä varmistetaan tilintarkastajan vastuu lainmukaisesta ja laatuvaatimukset täyttävästä tilintarkastuksen suorittamisesta.

 

LÄHDE: Voutilainen Tomi (2015) Sähköinen allekirjoitus - miksi ja miten? Tilisanomat 2015:5, 50–52

torstai 1. syyskuuta 2016

VAIHTO-OMAISUUDEN HANKINTAMENON MÄÄRITTELY


Hankintamenoon luetaan hyödykkeen hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet välittömät menot.

Muuttuvien menojen lisäksi hankintamenoon sisällytetään kirjanpitolaissa säädetyin edellytyksin myös hankinnan ja valmistuksen kiinteät menot. Tällöin puhutaan ”välillisistä menoista”. Kohtuullinen osuus hankinnan ja valmistuksen välillisistä menoista saadaan lukea hyödykkeen hankintamenoon siltä osin kuin nämä menot kohdistuvat tuotantojaksoon. Nämä välilliset menot on voitava selvittää kustannuslaskelman tai -laskelmien avulla.
Hyödykkeen tuotantoon kohdistettavissa olevan lainan korkomenot tuotantojaksolta saadaan lukea hankintamenoon.

Hankintamenon määrittämisen lähtökohtana on, että siihen sisällytetään kaikki menot, jotka on tarvittu hyödykkeen saamiseksi käyttövalmiiksi kirjanpitovelvollisen varastoon.

LÄHDE Rekola-Nieminen Leena Kirjanpitolaki käytännössä. Otavan kirjapaino Oy, Keuruu 2016.