perjantai 1. joulukuuta 2017

TILINTARKASTAJAN VALINTA ERI YHTIÖMUODOISSA


Osakeyhtiö, henkilöyhtiö, osuuskunta

Tilintarkastusvelvollisuudesta säädetään tilintarkastuslain 2.luvussa. Lain mukaan tilintarkastaja tulee valita, jos sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on täyttynyt vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä:

           1   taseen loppusumma ylittää 100 000 euroa
    2   liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa tai
    3   palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema tilintarkastaja, jos:

  1. yhtiön rakennuksessa tai rakennuksissa on vähintään 30 huoneistoa
  2. tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain mukaan
  3. osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista tai yksi kolmasosa kokouksessa edustetuista osakkeista, vaativat sitä varsinaisessa yhtiökokouksessa tai yhtiökokouksessa, jossa asiaa kokouskutsun mukaan on käsiteltävä.

Yhtiössä on oltava yhtiökokouksen valitsema toiminnantarkastaja, jos yhtiössä ei ole tilintarkastajaa ja yhtiöjärjestyksessä ei toisin määrätä.

Yhdistys

Yhdistyksen tilintarkastaja on valittava tilintarkastuslain mukaan. Mikäli tilintarkastuslain mukaiset raja-arvot eivät täyty, yhdistyslain 6.luvun mukaan yhdistyksellä on oltava toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

LÄHDE: Blumme Nils (2008) Osakeyhtiön tilintarkastus. Helsinki 2008

keskiviikko 15. marraskuuta 2017

TILINTARKASTUSVELVOLLISUUDEN RAJAT


EU:n tilinpäätösdirektiivi edellyttää tilintarkastusta vain keskisuurille ja suurille yrityksille. Jäsenvaltiot voivat päättää pienten yritysten osalta rajoista kansallisesti.

Tilintarkastusvelvollisuuden rajat ovat Pohjoismaissa matalat Suomen lisäksi erityisesti Ruotsissa, jossa niitä myös arvioidaan parhaillaan. tiukemmat rajat ovat vain Maltalla. Suomen tilanteeseen odotetaan ehdotusta jo joulukuussa.

 Etenkin isot teollisuusmaat kuten Englanti ja Saksa ovat puolestaan hyödyntäneet mahdollisuutta vapauttaa pienet yritykset tilintarkastusvelvollisuudesta. esimerkiksi Saksassa tilintarkastuksen rajoina ovat 12 miljoonan euron liikevaihto, kuuden miljoonan euron tase ja keskimäärin 50 työntekijää.

 

LÄHTEET: https://y-studio.fi/>haettu 15.10.2017