perjantai 16. helmikuuta 2018

HALLINNON TARKASTUS TILINTARKASTUSKERTOMUKSESSA


”Hallinnon tarkastus voidaan käsitellä tarkastuskertomuksen alkupuolella selvitettäessä tilintarkastuksen suorittamistapaa tai sitten juuri ennen tarkastuksen loppulausunnon antamista. Hallinnon tarkastuksella tarkoitetaan pöytäkirjojen, sopimusten, sitoumusten, vakuuksien, panttien, lainojen takausten, osakeluettelojen, lainojen, takausten, osakeluettelojen, tantiemien ja johdon yksityistalouden kanssa suoritettujen liiketoimien tarkastusta. Esitetty luettelo on lähinnä esimerkinluonteinen eikä tyhjentävä, sillä rajaamisvaikeuksien vuoksi täydellisyyteen pyrkivän luettelon esittäminen tuskin on mahdollistakaan.
 
Hallintoon tutustuminen on vuositilintarkastuksen yhteydessä tullut merkittävämmäksi viime vuosina, kun valvonta- ja sisäinen tarkastus on hoitanut kirjanpidon tarkastuksen. Hallinnon tarkastuksesta annetun lausunnon perusteella yhteisön kokous varmistuu asiallisista päätöksistä ja sopimusten toimeenpanosta ja noudattamisista. Hallinnon tarkastuksen yhteydessä toimitusjohtaja pitää yleensä tilintarkastajille katsauksen kuluneesta vuodesta ja yrityksen näkymistä, joka usein tuodaan myös tilintarkastuskertomuksessa esiin.

Hallinnon arvostelussa ei ole muodostunut normeja. Mikäli hallinnon hoidossa havaitaan merkittäviä puutteita, otetaan asiasta maininta tarkastuskertomukseen. Tavallisesti hallinnon tarkastus kuitenkin kuitataan luettamalla ne asiakirjat, jotka vuositilintarkastuksessa ovat olleet esillä.” (Satopää 1975, 34)

 

LÄHDE: Satopää Rauno (1975) Tilintarkastuskertomus ja sen antama informaatio. Talouselämä 31/1975.

keskiviikko 31. tammikuuta 2018

HYVÄ VEROJÄRJESTELMÄ TARJOAA MAHDOLLISUUKSIA SUUNNITTELUUN


Kansainväliset yritysveroasiat ovat olleet viime aikoina paljon esillä, kun valtiot haluavat turvata omat verotulonsa. Myös Suomen Verohallinnon on väitetty toimivan entistä tiukemmin tulkinnoin.

 Verottajan toiminnan on oltava läpinäkyvää, ennustettavaa ja perustuttava lakeihin. Verohallintokin tekee virheitä, mutta se ei ole mielivaltainen.

Yritykset ja yksityishenkilöt käyttävät lain sallimia mahdollisuuksia suunnitella verotustaan. Hyvä verojärjestelmä tarjoaa tähän sopivia keinoja.

Verohallinnon kuuluu olla kiinnostunut harmaasta alueesta, jossa verosuunnittelun ja veronkierron raja ei ole selkeä. Tarvittaessa sen pitää riitauttaa yritysten tekemiä järjestelyjä.

 Tiedämme datamassan hyödyntämisen olevan verotarkastuksessa keskeistä, mutta miksi Verohallinto on kuitenkin jälkijunassa datavarantojensa hyödyntämisessä?

Verohallinto on ryhtynyt kokeilemaan robotiikan käyttöä verotuksessa. Robotiikan hankintaan on allokoitu miljoona euroa tällä vuosikymmenellä. Robotit ovat ohjelmistoja, jotka ohjelmoidaan tekemään verohallinnon rutiinitöitä. Sellaisia löytyy esimerkiksi verotarkastuksessa ja muutosverotuksessa.

LÄHDE: Remes, Matti - Haapio, Samppa (2017) Digitalisaatio pitää verottajan virkeänä, Tilisanomat 6, 14–19.