torstai 16. helmikuuta 2017


PÄÄOMALAINAN KIRJAUS
Pääomalainat merkitään taseeseen erillisenä eränä.
Pääomalaina esitetään vieraan pääoman ryhmässä ja on siis vierasta pääoma.

Kirjanpitolain uudistuksen 2016 jälkeen omaan pääomaan voidaan kirjata sellainen pääomalaina, jota yhteisö pitää oman pääoman luonteisena siten kuin IAS-asetuksella hyväksytyissä tilinpäätösstandardeissa omaan pääoman luettavilta arvopapereilta edellytetään. Kirjaus perustuu kirjanpitovelvollisen harkintaan (Villa 2017luento).
Perusmuotoinen pääomalaina ei riitä omaan pääomaan kirjaamiseen. Jotain tarvitaan lisää.

Pääomalainan omaan pääomaan siirtäminen ei lisää jakokelpoisia voittovaroja. Onko pääomalainan ”siirtämisellä” omaan pääomaan mitään merkitystä? Ilmeisesti ei ole.

 

LÄHDE: Villa Seppo (2017luento) Pääomalainan kirjaaminen taseeseen. Luento 13.1.2017, Tilintarkastajapäivä 2016, Finlandia talo.

keskiviikko 1. helmikuuta 2017

SIDONNAISUUSLOMAKKEET ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINTARKASTUKSESSA


Tilintarkastajalle tulee lomakkeella ilmoittaa hallituksen jäsenten ja isännöitsijän sekä heidän lähipiiriläisensä sidonnaisuuksista.

Hallituksen jäsenten, isännöitsijöiden sekä heidän lähipiirinsä (esim. avio-ja avopuolisot, sisarukset, tai sisarpuolet) tulee ilmoittaa merkitykselliset omistukset yhteisöissä, hallituksen jäsenyyksistä tai työskentelystä näissä yhtiöissä (Isännöintiliitto 2012).
 
Merkitykselliset yhteisöt ovat esim.
  • huoltoyhtiöpalvelut
  • kiinteistöhallintapalvelut
  • rakennusvalvontapalvelut
  • taloyhtiön tilojen vuokrauspalvelut
  • rakennus- ja korjauspalvelut (esim. LVI, sähkö)
  • kiinteistö- ja vuokranvälityspalvelut
  • urakoiden suunnittelu ja -valvontapalvelut
  • juridiset asiantuntijapalvelut
  • tilintarkastuspalvelut

LÄHDE:

Isännöintiliitto (2012) Tilinpäätösopas. http://www.tilinpaatosopas.fi/ohje.pdf |>haettu 28.12.2016.