sunnuntai 16. huhtikuuta 2017

KORKOTASON NORMALISOITUMINEN


Kestääkö finanssiala nykyistä korotonta taloutta?

On odotettu, että Yhdysvallat aloittaisivat paluun normaalimpaan korkomaailmaan. Muutokset ovat kuitenkin hitaita. Koronnostajan valuutta vahvistuu ja nollakorkomaailmaan jäävät saavat devalvaatioedun. Tätä haittaa omalle kilpailukyvylle ei ole suostuttu tähän saakka ottamaan. Toisaalta devalvaatioetukaan ei voi tulla samanaikaisesti kaikille, kun on kyse valuuttojen keskinäisistä hinnoista.

Nollakorot ja negatiiviset korot ovat mullistaneet monia vakaiksi luultuja rakenteita. Tavoiteltua inflaatiota ei sitäkään ole saatu aikaan. Inflaation ja investointien käynnistämiseksi joistakin hyödykkeistä pitäisi olla pulaa: hinta nousisi ja uutta tuotantokapasiteettia alettaisiin rakentaa. Nollaa lähellä oleva lainkorko mahdollistaa huonojenkin yritysten säilymisen markkinoilla, epäterveenhintakilpailun sekä normaalioloissa elinkelvottomienkin yritysten tuotannon ja kapasiteetin jäämisen markkinoille. Vaikka nämä yritykset eivät saisi lainaakaan, taloutta puhdistavia konkursseja ei esiinny.

Korkotason on paikallaan normalisoitua, jotta perinteiset talouden lait alkaisivat toimimaan elinkeinoelämässä.
 

LÄHDE:       Leppiniemi Jarmo (2017) Nollakorko ja negatiivinen korko. Tilisanomat 1, 36–39

lauantai 1. huhtikuuta 2017

HYVÄ HALLINTOTAPA TALOYHTIÖSSÄ


Osakkaiden yhdenvertainen kohtelu, avoimuus ja suunnitelmallisuus ovat hyvän hallintotavan keskeisiä periaatteita. Yhdenvertaisuus ja osakkaiden keskinäinen huomaavaisuus kannustavat osakkaan oikeuksien käyttöön ja parantavat asumisviihtyisyyttä.
Avoimuus vähentää epäselvyyksiä ja lisää luottamusta isännöinnin, hallituksen, osakkaiden ja asukkaiden välillä. Avoimuuden eteen on taloyhtiössä tehtävä jatkuvaa ja suunnitelmallista työtä. Tärkeää on muun muassa viestiä osakkaille riittävästi ja oikea-aikaisesti yhtiön asioista.

Taloyhtiön hyvän johtamisen kannalta tärkeitä ovat myös onnistuneet hallituksen, isännöinnin sekä tilin- ja toiminnantarkastuksen henkilövalinnat. Yhtä tärkeää on, että taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän työnjako ja toimintatavat on määritelty selkeästi ja että ne ovat kaikkien tiedossa. Yhtiökokoukseen kannattaa osallistua.

LÄHDE Taloyhtiöiden toimintaa kehitetään uudella suosituksella. http://oikeusministerio.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/08/taloyhtioidentoimintaakehitetaanuudellasuosituksella.html. >, haettu 7.3.2017.