torstai 16. maaliskuuta 2017

OMA VERO


 
OmaVero on korvannut Verotili-palvelun.
OmaVero on täysi susi. Vanhassa Verotilissä yhden miehen yritykselle selvisi nopealla silmäyksellä, missä rahavirrat kulkevat. Uudessa systeemissä on aivan pihalla tapahtumien kulusta. Järjestelmä on otettu käyttöön raakileena.
OmaVerossa kaikki toimintojen ja kenttien nimitykset muuttuivat. Aiemmin kentillä oli selkeä numero, jolloin yrittäjä saattoi olla varma, että tieto menee oikeaan paikkaan. OmaVerossa ei näytetä tietoja yhtä yksityiskohtaisesti kuin aikaisemmassa Verotili-palvelussa.
Ilmoitusten nimenmuutokset ja muut vastaavat olivat turhia, koska Verotiliin ja sen terminologiaan oli juuri totuttu.
 
 

 

keskiviikko 1. maaliskuuta 2017

KOSKA SASE:STA TULEE TODELLISUUTTA?


Idea pohjoismaisesta tilintarkastusstandardista[1]  (SASE) näyttää nyt sammuneen. SASE on ehkä pistänyt uutta vauhtia IFAC:n[2] yhteydessä toimivaan International Auditing and Assurance Standards Board:iin pienyritysten huomioimisessa.

Mahdollisena kehityssuuntana Suomessa voi olla tilintarkastussuositusten kansallinen soveltamisstandardi (BDO 2013; vrt. Sviili 2013, 50–51). Hallinnollinen taakka olisi tällaisessa soveltamisstandardissa ISA-standardia[3] kevyempi. Varmentaminen tehtäisiin samoin eettisin perusperiaattein kuin perinteinen tilintarkastuskin. Tällöin pienyritysnäkökulmaa olisi mahdollista pitää keskeisesti esillä ja tilintarkastajat voisivat säilyttää pääosiltaan aikaisemmin omaksumansa tilintarkastustapansa.  Sellaiset normit puoltaisivat paikkaansa, joilla kyseisten yhteisöjen tilintarkastusta voidaan luontevasti kansallisesti harmonisoida.

LÄHTEET: BDO (2013) Worth Knowing About the Danish Business Authority’s Assurance Standard for Small Enterprises, http://www.bdo.dk/Publikationer/Publikationer/VaVo_ENG_The%20Danish%20Business%20Authoritys%20Assurance%20Standard%20for%20Small%20Enterprises.pdf>, haettu 11.12.2013.

Sviili, Tarja (2013) Varmennuspalvelujen kehittämistä pk-sektorilla katsottava avoimin mielin, Balanssi 3, 48–51.
[1] Pohjoismainen tilintarkastajaliitto (NRF) on vuoden 2014 alkupuolella perustanut projektiryhmän suunnittelemaan yhteistä pohjoismaista pk-yritysten tilintarkastusstandardia (Standard for Audits of Small Entities).
[2] Kansainvälinen tilintarkastajaliitto.
[3] Nämä kansainväliset tilintarkastusstandardit on kehitetty ensisijaisesti suurten, globaalien ja aktiivisesti pääomamarkkinoilla toimivien ns. yleisen edun kannalta merkittävien (Public Interest Entity[3]) yhteisöjen taloudellisen tiedon varmentamiseen.